Velkommen til oss på kaipromenaden i Svolvær

Welcome to our location at the promenade in Svolvær harbour